Planlæg din tur


​​​​​Her kan du orientere dig om de generelle krav til, hvad du skal planlægge, inden du sejler.  
  
Den forestående rejse skal planlægges på forhånd under hensyntagen til alle relevante oplysninger, og enhver udsat kurs skal kontrolleres før rejsens begyndelse.

Maskinchefen skal forud for en rejse i samråd med føreren fastlægge behovet for den forestående rejse af bl.a. brændstof, vand, smøremidler, kemikalier, forbrugsgods og reservedele, værktøj, forsyninger og andre fornødenheder.

Planlægning inden hver enkelt rejse 

Føreren af et hvert skib skal inden hver rejse sikre, at den planlagte rute fra afgangshavnen til første ankomsthavn er planlagt ved at anvende tilstrækkelige og relevante søkort og andre nautiske publikationer. Det er vigtigt, at materialerne er præcise, komplette og opdaterede, hvis du skal lave en tilstrækkelig god planlægning af rejsen og dermed optimere sikkerheden. 

Kontrol og visning af ruteplan 

Når ruteplanlægningen er kontrolleret under hensyntagen til alle relevante oplysninger, skal den planlagte rute vises tydeligt på relevante søkort og skal til stadighed være til rådighed for den vagthavende navigatør, der under rejsen forud for hver kurs, der skal følges, skal kontrollere denne.

Afvigelse fra den planlagte rute 

Hvis du beslutter under rejsen at ændre anløbshavn, eller hvis det af andre grunde er nødvendigt at afvige væsentligt fra den planlagte rute, skal en ændret rute planlægges, inden du ændrer kursen væsentligt.

 Contact

Contact

 
 
72 19 60 00